fbpx

NHỮNG NHỨC NHỐI DO VIỆC XỬ LÍ HÓA ĐƠN THIẾU HIỆU QUẢ.

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:”Được đăng bởi Viện Tài Chính và Quản Lí · 23/04/2019″,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:”http://bizzi.vn/wp-content/uploads/2020/11/x.jpg|417|626|999956877″,”breadcrumbs”:true,”white”:true},”title”:”NHỮNG NHỨC NHỐI DO VIỆC XỬ LÍ HÓA ĐƠN THIẾU HIỆU QUẢ.”},”section_zdpwb”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_zdpwb”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_TEfbj”,”column_width”:”col-md-10″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”9kCs7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://bizzi.vn/wp-content/uploads/2020/11/Stock-invoice-e1533240977844-1.jpg|372|960|999956829″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”pR2cu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”\n\nBộ phận kế toán cho các khoản nợ phải trả (accounts payable) được giao trọng trách thanh toán hóa đơn. Nghe rất đơn giản, phải không?\n\nTuy nhiên, công việc này đôi khi lại phức […]