fbpx

Tập trung và Tinh gọn

Checklist dành cho chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính, kế toán trưởng của SME ứng phó với diễn biến khó lường của Covid

Tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường đặt doanh nghiệp vào những thách thức mới. Làm thế nào để có những quyết định hợp lý về tài chính đối với doanh nghiệp SME; cùng Bizzi tham khảo các checklist quan trọng qua bộ tài liệu ‘’TẬP TRUNG VÀ TINH GỌN’’ bao gồm:
- Những gợi ý quản trị tài chính được tổng hợp từ các công ty tư vấn uy tín
- Các chỉ số tài chính quan trọng cần được theo dõi