Lazada – VIB LazCard

Ưu đãi dành riêng cho thẻ tín dụng VIB LazCard có đầu BIN số 4238 6565 khi mua sắm tại website/ứng dụng Lazada:

Ưu đãi 1: Giảm 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB LazCard áp dụng cho các ngày đặc biệt.
• Từ 06/01/2023 đến 15/01/2023
• 02/02/2023
• Từ 03/03/2023 đến 05/03/2023
• 04/04/2023
• 05/05/2023
• Từ 06/06/2023 đến 10/06/2023
• 07/07/2023
• 08/08/2023
• Từ 09/09/2023 đến 11/09/2023
• Từ 10/10/2023 đến 12/10/2023
• 11/11/2023
• Từ 12/12/2023 đến 14/12/2023

Ưu đãi 2: Giảm 150.000 VNĐ cho hóa đơn 450.000 VNĐ áp dụng vào thứ 6 hàng tuần.

Điều khoản & điều kiện:
• Nếu ngày đặc biệt rơi vào thứ 6 thì áp dụng chương trình của ngày đặc biệt
• Một Khách hàng (căn cứ theo user mua hàng tại Lazada) tương ứng với 01 thẻ tín dụng được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.
• Mã giảm giá sẽ được mở vào lúc 9:00 mỗi ngày.
• Chi tiết thể lệ chương trình tham khảo tại đây

Trở lại