fbpx

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5ZtkF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5ZtkF”,”css_classes”:”text-xl “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_space”,”id”:”ElH2F”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”uRG6Z”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”left”,”date”:true,”categories”:true,”author”:true,”share”:true},{“component”:”hc_space”,”id”:”W6fY0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_image_box”,”id”:”6Uhfm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://52.74.203.11/wp-content/uploads/2018/01/hand-drawn-team-work-meeting-background_52683-4214-e1565926290457.jpg|319|350|999955749″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:””,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””},{“component”:”hc_space”,”id”:”dsC4L”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{“component”:”hc_collapse”,”id”:”Sx2FA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”KiZro”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Theo quy định mới hiện nay, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có thời gian từ 1 tháng trở lên bắt buộc phải tham gian bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ bản các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động\n\nI. Đối tượng tham gia Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc, BHYT, BHTN:\n\n– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;\n\n– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;\n\n– Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.\n\nLưu ý:\n\n– Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.\n\n– Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.\n\n– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham bảo hiểm.\n\nII. Hồ sơ đối với Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến:\n\n1. Thành phần hồ sơ\n\na) Đối với Người lao động:\n\n– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);\n\n– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.\n\nb) Đối với Đơn vị sử dụng lao động ( Doanh Nghiệp):\n\n– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);\n\n– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);\n\n– Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).\n\n2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ\n\nIII. Mức đóng và trách nhiệm đóng\n\n– Từ 01/01/2017 mức đóng bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi do lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng.\n\n– Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bao gồm: Lương + phụ cấp + Khoảng bổ sung khác\n\nIV. Phương thức đóng bảo hiểm\n\n1. Đóng hàng tháng\n\nHằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.\n\n2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần\n\nĐơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.\n\nLưu ý: Nếu đăng ký phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần cần bổ sung: Đơn đề nghị, Phương án sản xuất, Phương thức trả lương.\n\n3. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn\n\nĐơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh. (Đăng ký cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh).\n\nChi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.\n\n4. Thời gian giải quyết hồ sơ\n\n– Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 – 12 ngày làm việc\n\n– Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc\n\nNgoài ra, đối với đơn vị Đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu tại TP.HCM có thể kê khai qua điện tử qua I-VAN của các nhà cung cấp hoặc phần mềm KBHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”}],”button_text”:”Read more”,”button_open_text”:”Close”,”position”:”bottom”,”alignment”:”center”,”height”:”240″,”time”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”,”components”:”jquery.tab-accordion.js”},”css”:{“lightbox”:”scripts/magnific-popup.css”,”components”:”css/components.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”http://52.74.203.11/wp-content/uploads/2018/01/hand-drawn-team-work-meeting-background_52683-4214-e1565926290457.jpg|319|350|999955749″,”excerpt”:”Theo quy định mới hiện nay, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có thời gian từ 1 tháng trở lên bắt buộc phải tham gian bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ bản các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động”,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

admin

Tự động hóa khoản phải trả

Giảm 80% thời gian và 50% chi phí xử lý, kiểm tra, đối soát, nhập liệu liên quan đến quản lý công nợ phải trả.
Đăng ký Demo