Chi phí siêu hợp lý

Gói dịch vụ theo số lượng hóa đơn cần xử lý hàng tháng, sát với nhu cầu và sự phát triển của công ty bạn.

 • 50 hoá đơn
  Miễn phí
 • 1.000 hoá đơn
  2.000.000 đ
 • 3.000 hoá đơn
  4.500.000 đ
 • 5.000 hoá đơn
  5.000.000 đ
 • 10.000 hoá đơn
  9.000.000 đ
 • 15.000 hoá đơn
  10.500.000 đ

Ghi chú:

 • Phí hỗ trợ riêng tùy theo trường hợp (tạo mẫu báo cáo riêng, tích hợp với hệ thống khác…)
 • Tài khoản miễn phí chỉ dành cho 1 user. Luôn luôn miễn phí cho số lượng hóa đơn xử lý hàng tháng dưới 50
 • Số lượng hóa đơn: chỉ tính hóa đơn đầu vào, miễn phí hóa đơn đầu ra
 • Phí hỗ trợ riêng tùy theo trường hợp (tạo mẫu báo cáo riêng, tích hợp với hệ thống khác…)


Hoàn tiền nếu không hài lòng

Chất lượng và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng, chúng tôi cam kết hoàn lại tiền.