Tặng mã giảm giá Grab 80.000 VNĐ khi đăng kí tài khoản Digi qua MyVIB 2.0

Tên chương trình
Tặng mã giảm giá Grab 80.000 VNĐ khi đăng kí tài khoản Digi qua MyVIB 2.0
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) tải ứng dụng MyVIB 2.0 trên hệ điều hành IOS và Android, thông qua đường dẫn (link)/ mã QR Code đặt tại các kênh truyền thông của Đối tác Grab và bấm nút Đăng ký.
KH sử dụng ứng dụng MyVIB 2.0 để thực hiện tối thiểu 01 (một) giao dịch hợp lệ (*) với giá trị ≥ 50.000 VNĐ và nhận mã khuyến mại.
Mỗi KH sẽ được hưởng ưu đãi này tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 20/03/2023 đến hết ngày 02/06/2023 hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước
Đối tượng
Khách hàng cá nhân của VIB và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây

Trở lại