fbpx

Tự động đối sánh ba bên trong các khoản phải trả

Theo khảo sát Khả năng thanh toán của Levvel Research vào năm 2020, hơn 31% câu trả lời cho rằng việc đối sánh hoá đơn trong các khoản phải trả là một trong những điều gây khó khăn nhiều nhất cho kế toán.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url