Đăng ký ngay!

Giúp nhân viên thực hiện thanh toán các chi phí công tác, tiếp khách, mua sắm,... dễ dàng hơn.
Giúp CEO, CFO, kế toán theo dõi tình hình chi tiêu của doanh nghiệp trên một hệ thống, từ đó quản trị chi phí tốt hơn.

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN GIÚP DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ CHI PHÍ HIỆU QUẢ

Cấp quản lý quản trị chi phí hiệu quả 
Hiển thị báo cáo nhanh thông tin chi tiêu, cập nhật về dự chi - thực chi
Quản lý chi phí theo mã chi phí, phòng ban, dự án
Cảnh báo khi chi phí đề nghị thanh toán vượt ngân sách, không có ngân sách
Lập quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ
Lập ngân sách theo phòng ban, dự án

Chi phí tiếp khách

Chi phí công tác

Chi phí mua sắm

Tự động hóa quy trình thu thập hóa đơn làm đề nghị thanh toán
Tạo và phê duyệt đề nghị thanh toán, mua hàng hóa - dịch vụ thông minh

Nhân viên thực hiện thanh toán các chi phí dễ dàng hơn

Khách hàng của chúng tôi

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM

ĐĂNG KÝ NGAY!

 

Bizzi - Kiểm soát chặt chẽ. Chi tiêu hợp lý

 
 
 
 
 
 

Công ty TNHH Bizzi Vietnam @ 2023 Bizzi. All rights reserved.

 
 
 

(+84) 28 3622 2368

 

www.bizzi.vn

 
 

SH 4-5-6 Saritown, Đ. Số 5, KĐT Sala, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

Đăng ký tham dự sự kiện InnoEx 2023