Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Tự động hóa

Giảm tối đa thời gian tập hợp chứng từ, làm đề nghị thanh toán

Quản lý nhanh chóng

Đối soát và quản lý chi phí dễ dàng theo thời gian thực

Tiết kiệm chi phí

Các khoản chi phí về nhân lực và vật tư giấy tờ sẽ được tiết kiệm tối đa

Đơn giản hóa quy trình tạo - duyệt chi phí


 • Chuẩn hóa quy trình làm đề nghị thanh toán.
 • Rút gọn thời gian khi nhận hóa đơn - kiểm tra hóa đơn - tạo chi phí và gửi duyệt chỉ trong 2 clicks.
 • Xây dựng luồng phê duyệt và linh hoạt phân quyền - quản lý nhóm quyền theo cấp bậc, phòng ban.
 • Phê duyệt mọi lúc. mọi nơi và tức thì qua thiết bị di động.


Trải nghiệm miễn phí

Duyệt đề nghị thanh toán/chi phí thuận tiện

Phê duyệt mọi lúc mọi nơi, tức thì qua mobile

Trải nghiệm miễn phí

Kiểm soát chi phí dễ dàng

Hóa đơn và chứng từ đầy đủ, hợp lệ. Kiểm soát theo phòng ban. Tập trung tất cả hóa đơn đầu vào tại một nơi.

Trải nghiệm miễn phí

Quy trình dễ dàng
Cả "làng" đều nhàn

Dành cho nhân viên

 • Tạo chi phí và đề nghị duyệt chi phí cho cấp trên nhanh chóng.
 • Không cần lo lắng về thiếu, mất, sai thông tin hóa đơn. Đã có Bizzi kiểm tra và lưu trữ giúp bạn

Dành cho quản lý

 • Dễ dàng phê duyệt tờ trình công tác cho nhân viên mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính hay điện thoại.
 • Dễ dàng kiểm soát chi phí theo thời gian thực.

Dành cho kế toán

 • Đơn giản hóa và tự động quy trình phê duyệt chi phí
 • Kiểm soát và quản lý chi phí theo phòng ban
 • Giảm rủi ro hóa đơn không hợp lệ
bizzi register img bizzi register img

Đăng kí demo