Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1 – ĐỊNH NGHĨA

Giải thích các định nghĩa

(a). Chúng Tôi – công ty TNHH BIZZI VIETNAM, trụ sở tại số 2-4-6 đường Số 5, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(b). Ứng Dụng Di Động – ứng dụng “Bizzi Expense” có thể cài đặt trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS, được cung cấp bởi Chúng Tôi.

(c). Trang Web – các dịch vụ trực tuyến được vận hành bởi Chúng Tôi tại các tên miền https://bizzi.vn

(d). Tài Khoản Bizzi – tài khoản dùng để đăng nhập, sử dụng trên Ứng Dụng Di Động và Trang Web

(e). Chính Sách – trang chính sách bảo mật này

(f). Thông Tin Tài Khoản – thông tin đăng nhập vào Ứng dụng Di Động và Trang Web, bao gồm địa chỉ email, mật khẩu.

(g). Thông Tin Cá Nhân – bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Chúng Tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, số điện thoại, địa chỉ email, hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó, bao gồm cả những thông tin thu thập từ Cookies, IP, User-Agent và những công nghệ tương tự.

(h). Người Dùng – bất kì cá nhân truy cập Trang Web, sử dụng Ứng Dụng Di Động, một hoặc nhiều dịch vụ hay chức năng được miêu tả trong Chính Sách.

2 – PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Đăng kí Tài Khoản Bizzi:

(a). Người đăng kí trên Trang Web được yêu cầu cung cấp Thông Tin Tài Khoản cần thiết để tạo và duy trì tài khoản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, Người Dùng có thể cung cấp thêm dữ liệu khác, đồng nghĩa với việc cho phép Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này. Dữ liệu đó có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

(b). Việc cung cấp dữ liệu được đánh dấu là bắt buộc là bắt buộc để thiết lập và duy trì tài khoản và việc không cung cấp dữ liệu đó sẽ khiến việc thiết lập tài khoản không thể thực hiện được. Việc cung cấp các dữ liệu khác là tự nguyện.

Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Trang Web (bao gồm Người Dùng có Tài Khoản Bizzi và chưa có Tài Khoản Bizzi):

(a). Chúng Tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến, cho phép Người Dùng truy cập đến nội dung trên Ứng Dụng Di Động hoặc Trang Web.

(b). Chúng Tôi sử dụng dữ liệu Thông Tin Cá Nhân cho mục đích phân tích dữ liệu và thống kê để cải thiện các tính năng và dịch vụ của Chúng Tôi.

Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Trang Web đã có Tài Khoản Bizzi :

(a). Hoạt động của Người Dùng trên Ứng Dụng Di Động và Trang Web bao gồm Thông Tin Cá Nhân được ghi nhận bởi Chúng Tôi. Những thông tin này được xử lý nhằm mục đích liên quan đến cung cấp dịch vụ. Chúng Tôi cũng xử lý những dữ liệu này cho mục đích kĩ thuật, quản trị để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống thông tin và để  quản lý hệ thống cũng như cho mục đích phân tích dữ liệu và thống kê.

3 – CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Chúng Tôi tiến hành phân tích rủi ro liên tục để đảm bảo rằng Thông Tin Cá Nhân được xử lý một cách an toàn, đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu chỉ được cung cấp cho những người được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết để họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng Tôi đảm bảo rằng mọi thao tác trên Thông Tin Cá Nhân chỉ được ghi lại và thực hiện bởi nhân viên được ủy quyền.

4 – NHỮNG AI CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng Tôi cam kết bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Người Dùng, trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ Người Dùng yêu cầu.

Chúng Tôi có quyền chia sẻ thông tin cần thiết liên quan đến Người Dùng cho các cơ quan có thẩm quyền nếu yêu cầu cung cấp thông tin của họ tuân theo cơ sở pháp lý phù hợp và tuân thủ luật pháp hiện hành.

5 – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Người Dùng có quyền: truy cập nội dung của dữ liệu và yêu cầu sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý dữ liệu.

Trong phạm vi dữ liệu của Người Dùng được xử lý dựa trên sự đồng ý của họ, sự đồng ý có thể được rút lại bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ Chúng Tôi qua các địa chỉ được chỉ định tại điểm 6 bên dưới.

6 – LIÊN HỆ

(a). Công ty TNHH BIZZI VIETNAM, số 2-4-6 đường số 5, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

(b). Email liên hệ: [email protected]

(c). Hotline: 028 3622 2368

7 – SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách được kiểm duyệt liên tục và cập nhật khi cần thiết. Phiên bản hiện tại của Chính Sách đã được phê duyệt và có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2023