Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Bizzi tích hợp với Lark

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoá đơn đầu vào ngay trên hệ sinh thái Lark bằng cách tiếp nhận/kiểm tra/phân loại/lưu trữ hoá đơn trên Bizzi và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Lark Base > Form.

Nhiều công ty sẵn sàng tích hợp Bizzi với hệ thống ERP

Tích hợp Larksuite với Bizzi theo 4 bước


Bước 1

Tạo custom app trên Lark


Bước 2

Cài đặt thông tin kết nối dữ liệu từ Bizzi sang Lark.


Bước 3

Cài đặt Lark Base để nhận thông tin hóa đơn đổ về.


Bước 4

Gửi email chứa hóa đơn đến email nhận hóa đơn do Bizzi cung cấp và kiểm tra kết quả trên Lark Suite Base.

Hỗ trợ tối ưu cho Quy trình Quản lý Khoản phải trả

Ít gián đoạn nhất

Không cần phải tinh chỉnh lại hệ thống ERP hay thay đổi quy trình xử lý Khoản phải trả của bạn.

Kiểm soát tối đa

Nền tảng tập trung cho toàn bộ quy trình và luồng công việc xử lý hóa đơn của bạn.

Tận dụng sức mạnh AI

Bizzi hỗ trơ bạn xuyên suốt quy trình xử lý hóa đơn khoản phải trả và liên tục nâng cao.

Triển khai nhanh chóng

Bizzi sẵn sàng triển khai chỉ trong vài ngày, không tốn nhiều thời gian đào tạo nhân viên.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc Quản lý tài khoản phải trả?​

Hệ thống ERP hiện tại của bạn chưa đáp ứng tối ưu nhu cầu xử lý hóa đơn và thanh toán? Liên hệ Bizzi ngay! 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tự động hóa quy trình khoản phải trả.

Bạn đã là khách hàng?

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Lark

Từng trường dữ liệu trích xuất từ hoá đơn được đồng bộ nhanh chóng về Lark Base > Form theo template báo cáo thuế chuẩn chỉnh do Bizzi cung cấp.

Bizzi hỗ trợ customize template theo nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đủ các trường thông tin cần thiết để quản lý đầy đủ, tập trung, đồng thời phân loại rõ ràng theo phòng ban, dự án (cấu hình từ Bizzi)

Hiện nay Bizzi hỗ trợ đồng bộ dữ liệu với Lark thông qua API.

Các dự án tích hợp ERP tiêu biểu