Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Tự động hóa

Giảm tối đa thời gian tập hợp chứng từ, làm đề nghị thanh toán

Quản lý nhanh chóng

Đối soát và quản lý chi phí dễ dàng theo thời gian thực

Tiết kiệm chi phí

Các khoản chi phí về nhân lực và vật tư giấy tờ sẽ được tiết kiệm tối đa

Đơn giản hóa quy trình tạo - duyệt chi phí


 • Chuẩn hóa quy trình làm đề nghị thanh toán.
 • Rút gọn thời gian khi nhận hóa đơn - kiểm tra hóa đơn - tạo chi phí và gửi duyệt chỉ trong 2 clicks.
 • Xây dựng luồng phê duyệt và linh hoạt phân quyền - quản lý nhóm quyền theo cấp bậc, phòng ban.


Trải nghiệm miễn phí
Đơn-giản-hóa-quy-trình-tạo-duyệt-chi-phí

Duyệt đề nghị thanh toán/chi phí thuận tiện


 • Phê duyệt mọi lúc, mọi nơi. Thuận tiện và tức thì qua thiết bị di động.

Trải nghiệm miễn phí
Duyet de nghi thanh toan thuan tien bizzi expense

Kiểm soát chi phí chặt chẽ theo ngân sách


 • Hóa đơn và chứng từ đầy đủ, hợp lệ.
 • Lập ngân sách theo phòng ban, dự án.
 • Lập quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ.
 • Hệ thống cảnh báo khi chi phí đề nghị thanh toán không có/vượt ngân sách.
 • Quản lý chi phí theo mã chi phí, phòng ban, dự án (cost item, cost center).
 • Hiển thị báo cáo nhanh thông tin chi tiêu, cập nhật về dự chi - thực chi tập trung.

Trải nghiệm miễn phí
kiem soat chi phi chat che theo ngan sach

Quy trình dễ dàng
Cả "làng" đều nhàn

Dành cho nhân viên

 • Giảm thời gian thu thập hóa đơn, chứng từ làm đề nghị thanh toán.
 • Tạo chi phí và đề nghị duyệt chi nhanh chóng
 • Quét dữ liệu hóa đơn, không cần nhập thủ công
 • Không cần lo lắng về thiếu, mất, sai thông tin hóa đơn.

Dành cho quản lý

 • Dễ dàng theo dõi, đối soát và quản lý chi phí tổ chức theo thời gian thực.
 • Dễ dàng phê duyệt mọi nơi mọi lúc.
 • Kiểm soát ngân sách tốt theo quy chế chi tiêu.
 • Hệ thống tự động cảnh báo khi vượt chi

Dành cho kế toán

 • Dễ dàng đối soát hóa đơn và chứng từ, hạn chế những sai sót không đáng có.
 • Đơn giản hóa và tự động quy trình phê duyệt chi phí.
 • Kiểm soát và quản lý chi phí theo phòng ban/dự án và ngân sách.
 • Giảm rủi ro hóa đơn, chi phí không hợp lệ.
bizzi register img bizzi register img

Đăng kí demo