Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Tích hợp liền mạch với hệ thống ERP

Nền tảng Tự động hóa khoản phải trả của Bizzi linh hoạt và dễ dàng cấu hình để phù hợp với quy trình kế toán và mua hàng hiện tại của bạn. Tích hợp và tận dụng sức mạnh của tự động hóa mà không ảnh hưởng đến cách bạn làm việc.  

Nhiều công ty sẵn sàng tích hợp Bizzi với hệ thống ERP

Linh hoạt tích hợp với hệ thống ERP

Oracle Netsuite

Hệ thống ERP toàn diện, cung cấp tính năng quản lý tài chính, chuỗi cung ứng, sản xuất, bán hàng, dịch vụ khách hàng, CRM, HRM, phù hợp cho doanh nghiệp mọi quy mô.

Xem thêm >>

SAP

Hệ thống ERP hàng đầu thế giới, tự động hóa quy trình, hỗ trợ ra quyết định sáng suốt, tăng hiệu quả hoạt động, phù hợp cho doanh nghiệp mọi quy mô, ngành nghề.

Xem thêm >>

Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Operation & Finance cung cấp các tính năng quản lý tài chính, chuỗi cung ứng, sản xuất, bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Xem thêm >>

Odoo

Hệ thống ERP mã nguồn mở miễn phí, cung cấp tính năng quản lý tài chính, chuỗi cung ứng, sản xuất, bán hàng, dịch vụ khách hàng, CRM, HRM,... phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm >>

DIGINET ERP

DIGINET ERP hỗ trợ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành/lĩnh vực khác nhau như: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Vận tải, Bất động sản, Sản xuất… trong quản trị và vận hành.

Lark

Nền tảng cộng tác và quản lý doanh nghiệp toàn diện, cung cấp giải pháp ERP, CRM, HRM,... giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường cộng tác.

Xem thêm >>

Cách Bizzi tích hợp

Open API

Phù hợp với các ứng dụng đám mây

Tích hợp nhanh chóng, dễ dàng mà không cần sự hỗ trợ từ bộ phận CNTT thông qua API có sẵn cho các ứng dụng đám mây phổ biến.

Kết nối hệ thống API của bạn

Phù hợp với hệ thống di sản, phức tạp

Tích hợp với dữ liệu và chức năng phức tạp trong hệ thống của khách hàng, đảm bảo chia sẻ dữ liệu an toàn và tuân thủ quy định.

File Integration

Phù hợp với On-premise

Sử dụng các mẫu file tùy chỉnh được tạo bởi Bizzi để dễ dàng nhập và xuất file với bất kỳ ứng dụng cục bộ hoặc ứng dụng đám mây.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm?

Các dự án tích hợp tiêu biểu