Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Mô hình quản lý chi phí
"Ba lớp phòng thủ" ©

Mô hình quản lý chi phí được thiết kế giúp quản lý được cả vòng đời của một chi phí từ lúc trước – trong – sau khi phát sinh để đảm bảo khả năng kiểm soát chặt chẽ.

Nhận các thông tin, phương pháp hữu ích để quản trị chi phí tốt hơn

Thế nào là một chính sách chi phí doanh nghiệp hiệu quả
Thế nào là một chính sách chi phí doanh nghiệp hiệu quả?

Khi lãnh đạo doanh nghiệp giao phó hàng trăm triệu đồng tiền của công ty cho nhân viên, chắc chắn họ sẽ muốn có một số quy tắc về cách sử dụng số tiền đó. Vậy một chính sách chi phí doanh nghiệp tốt trông như thế nào? Dưới đây là một vài mẹo đơn giản để xây dựng chính sách tốt nhất.

Đọc thêm »