• Tự động hóa quy trình thu thập hóa đơn làm đề nghị thanh toán
  • Đối soát và quản lý chi phí dễ dàng, chặt chẽ
  • Hiển thị báo cáo nhanh thông tin chi tiêu, hỗ trợ quản lý cập nhật về dự chi
  • Tiết kiệm chi phí nhân lực, tài nguyên và thời gian