Hệ thống Bizzi hỗ trợ người dùng tự động điền thông tin hóa đơn và kết xuất với nhiều định dạng. Người dùng linh hoạt và thuận tiện trong việc sử dụng, chia sẻ thông tin hóa đơn.