Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng với Công ty TNHH BIZZI VIETNAM, quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “ĐỒNG Ý” khi đăng ký sử dụng, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ phần mềm và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc hai bên đã ký kết hợp đồng.

1- ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Định Nghĩa

“BIZZI VIETNAM” là Công ty TNHH BIZZI VIETNAM, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm Bizzi.

“Khách Hàng” là bên thanh toán tiền sử dụng dịch vụ phần mềm Bizzi.

“Phần Mềm” là phần mềm xử lý tự động hóa đơn điện tử mang tên Bizzi do BIZZI VIETNAM cung cấp, bao gồm tài khoản quản lý hóa đơn điện tử online trên website Bizzi và nghiệp vụ hóa đơn điện tử được tích hợp trên phần mềm BIZZI VIETNAM.

“Phí sử dụng hóa đơn” là khoản phí mà khách hàng phải trả được tính theo số lượng hóa đơn mà khách hàng sử dụng.

“Sử Dụng”: là việc sử dụng Phần Mềm thông qua sao chép, truyền dẫn hoặc tải phần mềm vào bộ nhớ tạm thời (RAM) hoặc cài đặt vào bộ nhớ thường xuyên của bất kỳ thiết bị nào tải lên một máy vi tính, cài đặt, thực hiện hoặc hiển thị phần mềm hoặc sử dụng phần mềm trực tuyến.

“Mã Nguồn”: là các phần trình bày trong ngôn ngữ máy vi tính mà khi được xử lý bởi chương trình biến đổi mã nguồn, chương trình dịch ở cấp độ thấp hơn hoặc chương trình thực hiện mà nguồn trực tiếp sẽ trở nên có thể thực hiện bởi một máy vi tính.  

“Thời gian thuê bao” là khoảng thời gian khách hàng được cấp quyền sử dụng dịch vụ phần mềm Bizzi theo yêu cầu đăng ký và thỏa thuận thanh toán phí với BIZZI VIETNAM.

“Gia hạn thuê bao” là việc BIZZI VIETNAM cấp thêm thời gian sử dụng dịch vụ phần mềm Bizzi cho khách hàng theo thỏa thuận của hai bên.

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là những sự kiện mà bên bị ảnh hưởng chứng minh được rằng nó vượt quá tầm kiểm soát của bên đó và không thể dự đoán được tại thời điểm ký kết hợp đồng hoặc không thể tránh hoặc vượt qua được sự kiện đó hoặc các hệ quả của nó một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

   (a). Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của BIZZI VIETNAM.

   (b). Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của BIZZI VIETNAM.

   (c). Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của BIZZI VIETNAM làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.

   (d). Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

“Sở Hữu Trí Tuệ” là tất cả các quyền trong Phần Mềm và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác trong Phần Mềm sẽ được sở hữu độc quyền bởi BIZZI VIETNAM, và Thỏa Thuận này sẽ không cấp cho Khách Hàng hoặc cho phép Khách Hàng thực hiện bất cứ quyền nào hoặc nhượng quyền sở hữu trí tuệ ngoài trừ quyền sử dụng được cấp theo Thỏa Thuận này.

“Thông tin bí mật” bao gồm dữ liệu của Khách Hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ, các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc sử dụng Phần Mềm của Khách Hàng. Thông tin bí mật không bao gồm các thông tin mà:

   (a). Được công chúng biết tới;

   (b). Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;

   (c). Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;

   (d). Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.

“Thông tin phái sinh” là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong phần mềm của BIZZI VIETNAM. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ phần mềm kế toán cá nhân có thể là Báo cáo về thu nhập trung bình của người Việt Nam, chi tiêu trung bình hàng tháng…

Điều 2. Quyền Sử Dụng Phần Mềm

2.1 Tùy thuộc việc tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này của Khách Hàng, BIZZI VIETNAM theo đây cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng Phần Mềm không độc quyền và không thể chuyển nhượng để tự động hóa nghiệp vu xử lý hóa đơn điện tử đầu vào. Khách Hàng không được sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ mục đích nào khác được quy định trong Thỏa Thuận này.

2.2 Quyền sử dụng Phần Mềm được cấp theo Hợp đồng này chỉ tồn tại liên quan đến Phần Mềm và không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm phần mềm hoặc chương trình nào khác mà BIZZI VIETNAM đã hoặc đang phát triển.

2.3 Trong suốt thời hạn sử dụng Phần Mềm, Khách Hàng không được cấp phép, mua bán, phát triển, chuyển giao, thay đổi hoặc điều chỉnh đối với Phần Mềm cho bất kỳ bên nào. Tất cả các quyền khác kèm theo Phần Mềm không được cấp cụ thể theo Hợp đồng này sẽ vẫn thuộc về BIZZI VIETNAM.

2.4 Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ phần mềm để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:

   (a). Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;

   (b). Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;

   (c). Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;

   (d). Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;

   (e). Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);

   (f). Vi phạm quy định của pháp luật.

2.5 Trong suốt quá trình sử dụng Phần Mềm, Khách Hàng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của BIZZI VIETNAM công bố trong Phần Mềm.

2.6 Khi Khách Hàng sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, Khách Hàng vẫn được sử dụng phần mềm để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào đã xử lý nhưng không được xem và tải tiếp hóa đơn điện tử đầu vào mới. Để tiếp tục sử dụng, Khách Hàng cần thanh toán phí sử dụng hóa đơn cho số lượng hóa đơn điện tử Khách Hàng đăng ký sử dụng thêm.

Điều 3. Phí Và Thanh Toán

3.1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho BIZZI VIETNAM 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà Khách Hàng chọn mua ngay sau khi Khách Hàng gửi đơn đặt hàng cho BIZZI VIETNAM.

3.2. BIZZI VIETNAM có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao hàng năm theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website Bizzi. Trong trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước phí thuê bao nhiều năm thì mức phí thuê bao hàng năm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà khách hàng đã thanh toán.

3.3. Khách Hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho BIZZI VIETNAM bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba. Mọi khoản thanh toán được Khách Hàng trả cho BIZZI VIETNAM sẽ là tiền sau phí ngân hàng, khoản phí ngân hàng cho hoạt động chuyển tiền này sẽ do Khách Hàng chi trả.

3.4 BIZZI VIETNAM sẽ cung cấp cho Khách Hàng hóa đơn hợp pháp cho bất kỳ khoản thuế và phí, và Khách Hàng sẽ thanh toán các khoản thuế và phí theo Điều này cho BIZZI VIETNAM theo hóa đơn.

3.5. BIZZI VIETNAM không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách Hàng đã thanh toán cho BIZZI VIETNAM sau khi BIZZI VIETNAM đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho Khách Hàng.

Điều 4. Bàn Giao Sản Phẩm, Dịch Vụ

4.1. BIZZI VIETNAM chịu trách nhiệm bàn giao cho Khách Hàng quyền sử dụng Phần Mềm trong vòng 07 ngày sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho BIZZI VIETNAM.

4.2. Khách Hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào website Bizzi theo tài khoản online BIZZI VIETNAM gửi qua email để kiểm tra, xác nhận thời hạn sử dụng và số lượng hóa đơn đã đăng ký. Khi Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản online trên website Bizzi thì xem như BIZZI VIETNAM đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm và việc tính phí bắt đầu từ thời điểm này.

4.3. Trong trường hợp triển khai phần mềm trên hạ tầng của Khách Hàng, Khách Hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của BIZZI VIETNAM ghi trong Phần Mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống Phần Mềm.

4.4. Khách Hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của BIZZI VIETNAM công bố trong phần mềm.

4.5. Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ BIZZI VIETNAM, Khách Hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngầm định ngay trong lần đầu tiên sử dụng phần mềm.

Điều 5. Hỗ Trợ Khách Hàng

5.1. BIZZI VIETNAM chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Khách Hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua số điện thoại hỗ trợ khách hàng, email và chat trực tuyến.

5.2. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng, Khách Hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

5.3. Khách Hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng Phần Mềm tại website https://Bizzi.vn

5.4. Trường hợp Khách Hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của Thỏa Thuận này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng dịch vụ Phần Mềm thì hai bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung.

Điều 6. Cập Nhật, Bảo Hành, Bảo Trì

6.1. BIZZI VIETNAM chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách Hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được BIZZI VIETNAM báo trước lịch thực hiện cho Khách Hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.

6.2. BIZZI VIETNAM có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 3 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách Hàng.

6.3. Khách Hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, BIZZI VIETNAM sẽ thông báo trước tới Khách Hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

6.4. Khi sử dụng gần hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, BIZZI VIETNAM có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng trực tiếp trên chính phần mềm Bizzi như sau:

   (a). Khi số lượng hóa đơn còn 10%, 5%, 1% so với tổng số lượng hóa đơn Khách Hàng đã đăng ký của kỳ gần nhất: Thông báo cho Khách Hàng biết số lượng hóa đơn còn lại, cảnh báo Khách Hàng và hướng dẫn Khách Hàng thủ tục mua thêm hóa đơn.

   (b). Khi sử dụng hết số lượng hóa đơn đã đăng ký: Thông báo cho Khách Hàng biết Khách Hàng đã sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, Khách Hàng chỉ được sử dụng phần mềm để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành, không thể xem và tải các hóa đơn mới được xử lý sau khi hết số lượng hóa đơn đã đăng ký và hướng dẫn Khách Hàng thủ tục mua thêm hóa đơn.Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết số lượng hóa đơn đăng ký mà Khách hàng chưa đăng ký tiếp tục sử dụng, tài khoản của Khách Hàng sẽ ngưng hoạt động.  

6.5. Khách Hàng có thể tự chủ động tra cứu số lượng hóa đơn đã sử dụng ngay trên website Bizzi theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm.

Điều 7. Bảo Mật

7.1. BIZZI VIETNAM chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu hóa đơn điện tử của Khách Hàng. BIZZI VIETNAM cam kết:

   (a). Không sửa đổi dữ liệu hóa đơn điện tử của Khách Hàng mà không có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;

   (b). Không tiết lộ dữ liệu hóa đơn điện tử của Khách Hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép;

   (c). Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu hóa đơn điện tử của Khách Hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

7.2 BIZZI VIETNAM chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của Khách Hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

7.3 BIZZI VIETNAM không chịu trách nhiệm cho:

   (a). Các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin hóa đơn điện tử của Khách Hàng do Khách Hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

   (b). Các thiệt hại gây ra bởi người dùng của Khách Hàng, bao gồm các đối tượng không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của Khách Hàng

7.4 Khách Hàng chịu trách nhiệm:

   (a). Xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào phần mềm Bizzi của Khách Hàng,

   (b). Đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy nhập vào phần mềm Bizzi.

   (c). Toàn bộ các hoạt động bởi các tài khoản người dùng của Khách Hàng; và

   (d). Thông báo ngay lập tức với BIZZI VIETNAM về các truy cập trái phép.

7.5 Khách hàng và BIZZI VIETNAM cam kết:

   (a). Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các Thông Tin Bí Mật;

   (b). Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ Thông Tin Bí Mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với Thông Tin Bí Mật;

   (c). Không sử dụng Thông Tin Bí Mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện Thỏa Thuận này.

Điều 8. Sở Hữu Trí Tuệ

8.1 BIZZI VIETNAM là chủ sở hữu duy nhất và trọn vẹn Sở Hữu Trí Tuệ đối với phần mềm Bizzi. Quyền sử dụng được cấp trong Thỏa Thuận này sẽ không được xem là bán các quyền trong Phần Mềm trong bất cứ trường hợp nào.

8.2 Khách Hàng đồng ý không thực hiện một trong các hành vi sau đây:

   (a). Sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào;

   (b). Khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm và không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng;

   (c). Rút hoặc cố gắng rút Mã Nguồn, các tập tin nguồn hoặc cấu trúc của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm bằng cách đảo ngược kỹ thuật, tháo máy, dịch ngược hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;

   (d). Giành hoặc cố gắng giành bất kỳ đăng ký Sở Hữu Trí Tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn bán quyền trong và đối với bất kỳ của Phần Mềm.

8.3 Khách Hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho BIZZI VIETNAM không bị thiệt hại từ và khỏi bất kỳ và tất cả các bồi thường, mất mát, chi phí, thiệt hại và phí tổn (bao gồm các chi phí pháp lý hợp lý), do hoặc phát sinh từ:

   (a). Việc sử dụng trái phép Sở Hữu Trí Tuệ của Khách Hàng;

   (b). Bất kỳ khiếu nại rằng Sở Hữu Trí Tuệ của BIZZI VIETNAM vi phạm, lạm dụng hoặc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một bên thứ ba nếu khiếu nại này do hoặc liên quan tới: (i) việc Khách Hàng thay đổi Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc (ii) sự kết hợp của Sở Hữu Trí Tuệ với phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị không được phép hoặc không được chấp nhận của BIZZI VIETNAM.  

Điều 9. Dữ Liệu

9.1 Khách Hàng có quyền sử dụng Phần Mềm để xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công việc của đơn vị và có quyền tải về các hóa đơn điện tử trên hệ thống trong suốt thời gian được cấp thuê bao sử dụng Phần Mềm.

9.2 Khách Hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau đây: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và Phần Mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của BIZZI VIETNAM và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Khách Hàng đồng ý sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa Thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

9.3 Để BIZZI VIETNAM có thể cung cấp dịch vụ sử dụng Phần Mềm cho Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý cho BIZZI VIETNAM quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của Khách Hàng.

Điều 10. Thông Báo

Trong quá trình sử dụng Phần Mềm, Khách Hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do BIZZI VIETNAM gửi với nội dung và phương thức như sau:

10.1. Nội dung các thông báo bao gồm và không giới hạn các loại thông tin như sau:

   (a). Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm;

   (b). Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm;

   (c). Thông tin về các sản phẩm có liên quan;

   (d). Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà BIZZI VIETNAM cho rằng có thể hữu ích cho Khách Hàng trong quá trình hoạt động.

10.2. Phương thức gửi thông báo bao gồm và không giới hạn các hình thức sau:

   (a). Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm;

   (b). Thông báo qua email;

   (c). Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động;

   (d). Thông báo qua điện thoại;

   (e). Thông báo qua văn bản;

   (f). Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp;

   (g). Các hình thức thông báo khác.

Điều 11. Thông Tin Phái Sinh

11.1 BIZZI VIETNAM được quyền sử dụng Thông Tin Phái Sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do Khách Hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của BIZZI VIETNAM để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận.

11.2 BIZZI VIETNAM cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của Khách Hàng (tên, số điện thoại, …), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh.

Điều 12. Loại Trừ Trách Nhiệm

12.1 BIZZI VIETNAM có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà Khách Hàng vi phạm các điều được quy định trong Thỏa Thuận này. BIZZI VIETNAM không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách Hàng trong các tình huống BIZZI VIETNAM thực hiện hành động khắc phục. Khách Hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

12.2 BIZZI VIETNAM có thể đề nghị và Khách Hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của BIZZI VIETNAM (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để Khách Hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho BIZZI VIETNAM. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. BIZZI VIETNAM không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 13. Sự Cố Phần Mềm

13.1 Sự cố Phần Mềm bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

   (a). Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên Phần Mềm mà không biết nguyên nhân;

   (b). Bị gián đoạn không sử dụng được Phần Mềm;

   (c). Nghi ngờ bị hacker tấn công;

   (d). Phần Mềm không thể cung cấp các chức năng một cách có hiệu quả.

13.2 Trong trường hợp Khách Hàng phát hiện ra các sự cố Phần Mềm, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất khi có thể với BIZZI VIETNAM.

13.3 Khi xảy ra sự cố Phần Mềm, BIZZI VIETNAM sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho Khách Hàng. Khách Hàng phải có trách nhiệm hợp tác với BIZZI VIETNAM trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố.

Điều 14. Sự Kiện Bất Khả Kháng

14.1 Một bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không bị coi là vi phạm Thỏa Thuận hay phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm thực hiện, hay không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này với điều kiện sự chậm trễ hay không thực hiện này có nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng đã được thông báo cho bên kia theo Điều 14.3. Thời điểm thực hiện nghĩa vụ sẽ được gia hạn tương ứng theo Điều 14.3.

14.2 Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng thì Bên bị ảnh hưởng phải áp dụng mọi biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại và kịp thời thông báo cho bên kia bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Nếu Bên bị ảnh hưởng không áp dụng các biện pháp hạn chế thiệt hại và kịp thời thông báo cho bên kia thì bên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho bên kia.

14.3 Nếu việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này bởi một trong hai bên bị trì hoãn hoặc cản trở bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng trong một thời gian liên tục vượt 45 (bốn mươi lăm) ngày, bên kia được quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Điều 15: Tạm Ngừng Và Chấm Dứt Thỏa Thuận

15.1. Thỏa Thuận này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày Khách Hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các thuê bao được cấp kèm theo Thỏa Thuận này hết hạn sử dụng.

15.2. BIZZI VIETNAM có quyền tạm ngừng việc sử dụng Phần Mềm của Khách Hàng trong các trường hợp sau đây:

   (a). Khách Hàng không thực hiện việc đăng ký gia hạn và thanh toán các khoản chi phí sử dụng sản phẩm/dịch vụ sau khi hết số lượng hóa đơn đã đăng ký trong vòng 15 ngày;

   (b). BIZZI VIETNAM cho rằng dịch vụ đang được Khách Hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Khách Hàng gây nguy hại tới BIZZI VIETNAM và những người khác.

15.3. Thỏa Thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

   (a). BIZZI VIETNAM đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho BIZZI VIETNAM theo thỏa thuận giữa hai bên.

   (b). BIZZI VIETNAM đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

   (c). Khách Hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho BIZZI VIETNAM bằng văn bản.

   (d). Theo thỏa thuận của các bên.

15.4 Trong trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận này do vi phạm của Khách Hàng:

   (a). BIZZI VIETNAM không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách Hàng đã thanh toán;

   (b). Tất cả số tiền chưa thanh toán phải trả bởi Khách Hàng cho BIZZI VIETNAM sẽ ngay lập tức đến hạn và phải trả;

   (c). Khách Hàng sẽ dừng tất cả và bất kỳ việc sử dụng Phần Mềm; và

   (d). Khách Hàng sẽ hoàn trả ngay cho BIZZI VIETNAM tất cả tài liệu liên quan đến Phần Mềm (nếu có).

 15.5 BIZZI VIETNAM chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành của khách hàng trên hệ thống tối đa là 10 năm kể từ ngày nhận hóa đơn.

Điều 16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của BIZZI VIETNAM

16.1. BIZZI VIETNAM không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của BIZZI VIETNAM sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu Khách Hàng hoặc tất cả các lỗi trên Phần Mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm/dịch vụ Phần Mềm (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.

16.2. BIZZI VIETNAM không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của BIZZI VIETNAM được cung cấp cho Khách Hàng dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách Hàng sử dụng. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của Khách Hàng.

16.3. BIZZI VIETNAM không cam đoan, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ Phần Mềm để xử lý dữ liệu và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào sẽ giúp Khách Hàng tránh được mọi lỗi vi phạm về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Khách Hàng. BIZZI VIETNAM chỉ cung cấp công cụ để giúp Khách Hàng số hóa việc xử lý dữ liệu và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào, Khách Hàng phải tự kiểm soát và chịu trách nhiệm về lưu trữ hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

16.4 Trong bất cứ trường hợp nào BIZZI VIETNAM đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên khi Khách Hàng sử dụng phần mềm Bizzi để nhận, xử lý dữ liệu và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào.

16.5 Trong bất cứ trường hợp nào, BIZZI VIETNAM đều không chịu trách nhiệm theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, bất ngờ do hậu quả hoặc có tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, các hợp đồng, mất mát dữ liệu do hậu quả của:

   (a). Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ, Phần Mềm;

   (b). Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với sản phẩm/dịch vụ, Phần Mềm;

   (c). Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;

   (d). Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua sản phẩm/dịch vụ, Phần Mềm;

   (e). Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với sản phẩm/dịch vụ, Phần Mềm;

   (f). Sự cố phần mềm;

   (g). Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Điều 17: Điều Khoản Chung

17.1 BIZZI VIETNAM có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website www.Bizzi.vn, trên phần mềm. Trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ phần mềm.

17.3 Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

17.4 Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần bình đẳng, hợp tác, thiện chí tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp các Bên không giải quyết được tranh chấp bằng thương lượng, thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 37 của Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Số lượng Trọng tài viên là 01 (một). Địa điểm tiến hành trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt.