Icon

Tư động hóa

Giảm tối đa thời gian tập hợp chứng từ, làm đề nghị thanh toán
Icon

Quản lý nhanh chóng

Đối soát và quản lý chi phí dễ dàng theo thời gian thực
Icon

Tiết kiệm chi phí

Các khoản chi phí về nhân lực và vật tư giấy tờ sẽ được tiết kiệm tối đa

Đơn giản hóa việc làm đề nghị thanh toán

Nhận hóa đơn, kiểm tra hóa đơn, tạo chi phí và gửi duyệt chỉ trong 2 click.
Dùng thử miễn phí
Image

Duyệt đề nghị thanh toán/chi phí thuận tiện

Phê duyệt mọi lúc mọi nơi, tức thì qua mobile
Dùng thử miễn phí
Image

Kiểm soát chi phí dễ dàng

Hóa đơn và chứng từ đầy đủ, hợp lệ. Kiểm soát theo phòng ban. Tập trung tất cả hóa đơn đầu vào tại một nơi.
Dùng thử miễn phí
Image

Quy trình dễ dàng
Cả “làng" đều nhàn

Dành cho nhân viên

  • Tạo chi phí và đề nghị duyệt chi phí cho cấp trên nhanh chóng.
  • Không cần lo lắng về thiếu, mất, sai thông tin hóa đơn. Đã có Bizzi kiểm tra và lưu trữ giúp bạn

Dành cho quản lý

  • Dễ dàng phê duyệt tờ trình công tác cho nhân viên mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính hay điện thoại.
  • Dễ dàng kiểm soát chi phí theo thời gian thực

Dành cho kế toán

  • Đơn giản hóa và tự động quy trình phê duyệt chi phí
  • Kiểm soát và quản lý chi phí theo phòng ban
  • Giảm rủi ro hóa đơn không hợp lệ
Contact Banner Bot

Đăng ký Demo

Request Demo