Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Kích hoạt

Điền các thông tin để nhanh chóng kích hoạt Bizzi Expense

  Bizzi Expense là gì?

  Ứng dụng Quản lý chi phí tinh gọn cho doanh nghiệp

  Ghi nhận chi phí chi tiết chặt chẽ

  • Ứng dụng quản lý chi phí trên đa nền tảng
  • Nhận, tự động kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn qua email
  • Tạo và gửi duyệt báo cáo chi tiêu cho chi phí phát sinh
  • Tạo và phê duyệt yêu cầu chi tiêu, công tác

  Số hoá lưu trữ

  • Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu hoá đơn, chứng từ trên hệ thống
  • Xuất bảng kê báo cáo & yêu cầu chi tiêu

  Quản lý và phân quyền

  • Theo dõi báo cáo tổng quan chi phí
  • Khai báo các danh mục chi tiêu theo nghiệp vụ
  • Tạo chính sách quy định danh mục chi tiêu
  • Thiết lập, quản lý sơ đồ tổ chức theo phòng ban, dự án,…
  • Cấu hình luồng duyệt linh hoạt, tự động theo nhiều tiêu chí
  • Đối chiếu, kiểm soát ngân sách với từng chi phí phát sinh

  Tích hợp mở

  • Open API
  • Single Sign-on

  Bizzi Expense là gì?

  Mọi chi phí nằm trong tầm kiểm soát của bạn

  Khách hàng

  Khách hàng của chúng tôi

  Đăng ký thông tin để nhận bản tin hàng tuần

  Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhanh chóng nhận tin tức, các thông tin cập nhật và những ưu đãi đặc biệt.