Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Bizzi Expense

Quản lý chi phí doanh nghiệp toàn diện

Tăng hiệu quả quy trình tài chính doanh nghiệp với quản lý chi phí tinh gọn. Theo dõi, ghi nhận, báo cáo chi phí và quản lý ngân sách theo thời gian thực với quản lý chi phí tập trung.

Được tin dùng bởi các công ty vừa và lớn trong nhiều lĩnh vực

Tự động hóa

Giảm tối đa thời gian tập hợp chứng từ, làm đề nghị thanh toán.

Quản lý nhanh chóng

Đối soát và quản lý chi phí theo chính sách và ngân sách trong thời gian thực.

Tiết kiệm chi phí

Các khoản chi phí về nhân lực và vật tư giấy tờ sẽ được tiết kiệm tối đa.

Phát video về Quan ly chi phi bizzi expense

Gửi yêu cầu công tác/tạm ứng nhanh gọn

Đơn giản hóa quy trình thu thập hóa đơn - tạo lập chi phí

Phê duyệt chứng từ thuận tiện và minh bạch

Kiểm soát chi phí chặt chẽ theo chính sách, ngân sách

Quy trình dễ dàng
Cả "làng" đều nhàn

Dành cho nhân viên

Dành cho quản lý

Dành cho kế toán

Bộ giải pháp dành cho
phòng tài chính hiện đại

Hãy liên hệ ngay với Bizzi để tìm hiểu khả năng số hóa, tự động hóa các nghiệp vụ thu - chi cho doanh nghiệp của bạn