Start-up Bizzi: gọi vốn thành công 3 triệu USD

Hành trình trở thành ‘Trùm BOT’  của start-up Bizzi Thành lập năm 2019 giữa tâm điểm đại dịch covid 19 bùng, start-up Bizzi đã chứng minh mình là một ngôi sao sáng giá giải quyết bài toán khó khăn về xử lý hóa đơn tự động của nhiều doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.  […]

Bizzi – Phần mềm xử lý hóa đơn tự động đầu tiên tại Việt Nam

Bizzi tự hào là phần mềm xử lý hóa đơn tự động cụ giúp các công ty giảm sai sót, tăng hiệu suất vì mỗi hóa đơn điện tử được xử lý, chiết xuất dữ liệu chưa đến 30 giây.  Bizzi – giải pháp xử lý hóa đơn tự động đầu tiên tại Việt Nam  […]