Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập
Cẩm nang tối ưu hóa khoản phải trả Giải phóng vốn lưu động, tối ưu hóa khoản phải trả và thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp

Cuốn cẩm nang được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo tài chính, cung cấp những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn nằm tối ưu hóa Quy trình Thanh toán (Khoản phải trả – AP) của doanh nghiệp.

Cẩm nang này sẽ giúp bạn giải quyết những thách thức đang đeo bám đội ngũ tài chính. 

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm hiểu về 5 chiến lược tài chính “cốt lõi” giúp giải phóng vốn lưu động và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách làm việc thông minh hơn với hiệu suất cao, không phải chăm chỉ hơn. 

Tóm lại:  Sau khi đọc Cẩm nang này, bạn sẽ tiến gần hơn một bước đến:

  • Tăng tốc quy trình Thanh toán (AP).

  • Loại bỏ các tắc nghẽn vận hành.

  • Cải thiện độ chính xác báo cáo bằng cách giảm thiểu sai sót.

  • Nâng cao hiệu quả bằng cách loại bỏ các tác vụ thủ công, lặp lại.

Cẩm nang tối ưu hóa khoản phải trả

Giải phóng vốn lưu động, tối ưu hóa khoản phải trả và thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp

Vui lòng điền các thông tin để nhận tài liệu MIỄN PHÍ!