Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Đặt lịch Demo cùng Bizzi!

Tìm hiểu lý do tại sao hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Bizzi để tự đông hóa việc thu thập dữ liệu hóa đơn, xử lý hóa đơn, luồng phê duyệt và quản lý các chứng từ.

Với Bizzi, doanh nghiệp có thể:

 

  • Xử lý hóa đơn chỉ trong 10 giây

  • Tự động phê duyệt

  • Giảm 50% thời gian thủ công

  • Đạt chứng nhận ISO 27001:2013

Cùng Bizzi tự động hóa quy trình khoản phải trả, giảm thiểu công việc thủ công và dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ giá trị cao.

Trải nghiệm Bizzi chỉ trong 30 phút