Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Giới thiệu giải pháp Bizzi Expense

Hãy dành 3 phút để tìm hiểu cách chinh phục mọi mục tiêu kiểm soát tài chính
cùng Bizzi Expense – Giải pháp quản lý chi phí tối ưu cho doanh nghiệp

Bạn là nhân viên hay đi công tác, thường xuyên phát sinh chi phí ?

Giải pháp Bizzi Expense giúp bạn gửi duyệt yêu cầu công tác, thu thập hoá đơn, chứng từ và báo cáo chi phí chỉ với vài bước đơn giản để nhanh chóng nhận lại thanh toán các khoản đã chi.

Bạn là nhân viên hay đi công tác, thường xuyên phát sinh chi phí ?

Giải pháp Bizzi Expense giúp bạn gửi duyệt yêu cầu công tác, thu thập hoá đơn, chứng từ và báo cáo chi phí chỉ với vài bước đơn giản để nhanh chóng nhận lại thanh toán các khoản đã chi.

Tạo yêu cầu công tác

Đơn giản, đầy đủ thông tin

Yêu cầu chi tiêu/công tác giúp bạn đề xuất phê duyệt những khoản chi theo kế hoạch trước khi chi phí thực sự phát sinh.

Nhận hóa đơn

Thuận tiện, tự động

Chỉ cần cung cấp cho người bán email nhận hoá đơn, Bizzi Bot sẽ giúp bạn trích xuất & xử lý hoá đơn hoàn toàn tự động.

Tạo chi phí

Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Chi phí giúp bạn ghi lại các khoản chi đã phát sinh theo nhiều cách, bao gồm nhập thủ công, đính kèm hoá đơn VAT, biên lai,… và phân loại theo danh mục chi tiêu, phòng ban, dự án.

Tạo báo cáo chi tiêu

Dễ dàng, tự động tuân thủ quy trình

Báo cáo chi tiêu giúp bạn tổng hợp những chi phí đã phát sinh trong kỳ và gửi duyệt đến các cập để nhận lại khoản thanh toán cho những khoản đã chi.

Tạo yêu cầu công tác

Đơn giản, đầy đủ thông tin

Yêu cầu chi tiêu/công tác giúp bạn đề xuất phê duyệt những khoản chi theo kế hoạch trước khi chi phí thực sự phát sinh.

Bấm vào icon

để phóng to

Nhận hóa đơn

Thuận tiện, tự động

Chỉ cần cung cấp cho người bán email nhận hoá đơn, Bizzi Bot sẽ giúp bạn trích xuất & xử lý hoá đơn hoàn toàn tự động.

Bấm vào icon

để phóng to

Tạo chi phí

Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Chi phí giúp bạn ghi lại các khoản chi đã phát sinh theo nhiều cách, bao gồm nhập thủ công, đính kèm hoá đơn VAT, biên lai,… và phân loại theo danh mục chi tiêu, phòng ban, dự án.

Bấm vào icon

để phóng to

Tạo báo cáo chi tiêu

Dễ dàng, tự động tuân thủ quy trình

Báo cáo chi tiêu giúp bạn tổng hợp những chi phí đã phát sinh trong kỳ và gửi duyệt đến các cập để nhận lại khoản thanh toán cho những khoản đã chi.

Bấm vào icon

để phóng to

Bạn là kế toán cần kiểm duyệt nhiều hoá đơn, báo cáo chi tiêu?

Giải pháp Bizzi Expense giúp bạn kiểm tra hoá đơn & phê duyệt yêu cầu chi tiêu/công tác hay các chứng từ thanh toán một cách thuận tiện, minh bạch với đa dạng phương thức đối chiếu, cảnh báo.

Bạn là kế toán cần kiểm duyệt nhiều hoá đơn, báo cáo chi tiêu?

Giải pháp Bizzi Expense giúp bạn kiểm tra hoá đơn & phê duyệt yêu cầu chi tiêu/công tác hay các chứng từ thanh toán một cách thuận tiện, minh bạch với đa dạng phương thức đối chiếu, cảnh báo.

Phê duyệt yêu cầu

Phê duyệt báo cáo

Trao đổi nội bộ dễ dàng & thuận tiện

Bộ giải pháp dành cho
phòng tài chính hiện đại

Hãy liên hệ ngay với Bizzi để tìm hiểu khả năng số hóa, tự động hóa các nghiệp vụ thu - chi cho doanh nghiệp của bạn