4 lợi ích và 5 rủi ro của việc tự động hóa tài chính – kế toán

4 lợi ích và 5 rủi ro của việc tự động hóa tài chính – kế toán

123

By Nương Hồ Phạm

Cách tiếp cận chính để tự động hóa trong tài chính và kế toán là sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) để tăng hiệu quả và kiểm soát nội bộ – được 35% giám đốc điều hành tài chính được khảo sát coi là ưu tiên hàng đầu.

Cuộc thăm dò của Deloitte với hơn 1.700 chuyên gia tài chính, kế toán và các chuyên gia khác cho thấy 53% nói rằng các công ty của họ có kế hoạch cải tiến quyền kiểm soát kỹ thuật số, chẳng hạn như tận dụng tự động hóa quy trình, phân tích và các công nghệ khác cho quy trình tài chính và kế toán, trong 12 tháng tới. Cách tiếp cận chính để tự động hóa trong tài chính và kế toán là sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) để tăng hiệu quả và kiểm soát nội bộ – được 35% giám đốc điều hành tài chính được khảo sát coi là ưu tiên hàng đầu.

Những lợi ích của việc thực hiện RPA có thể kể đến bao gồm:

  1. Chiến lược sử dụng thời gian của nhân viên tốt hơn.
  2. Giảm công việc thủ công, lặp đi lặp lại; giảm thiểu lỗi của con người.
  3. Cải thiện kiểm soát nội bộ bằng cách thử nghiệm các bộ dữ liệu rộng hơn.
  4. Cải thiện khả năng hiển thị về các rủi ro và cơ hội trong tương lai bằng cách thử nghiệm các tập dữ liệu rộng hơn.

rủi ro của tự động hóa trong tài chính mà Deloitte chỉ ra rằng các giám đốc tài chính và kế toán nên cân nhắc:

  1. Công nghệ: Thiết kế robot không phù hợp có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng CNTT hiện có. Ngược lại, các thay đổi nền tảng CNTT thường xuyên có thể ảnh hưởng đến các giải pháp tự động hóa.
  2. Tuân thủ quy định: Các lỗi tự động hóa có thể làm giảm độ chính xác của các báo cáo quy định, có nguy cơ bị phạt cũng như vi phạm pháp luật.
  3. Hoạt động: Các lỗi xử lý gia tăng có thể do các giải pháp tự động hóa được thiết kế kém. Thiếu các thủ tục giám sát hiệu quả có thể dẫn đến tăng hiệu quả hoạt động.
  4. Nhân sự:  Kiểm soát quyền truy cập và giám sát các quy trình tự động phải được quản lý cẩn thận để ngăn ngừa và phát hiện lạm dụng.
  5. Báo cáo tài chính: Quá trình tự động hóa quy trình tài chính và kế toán bằng robot không được thực hiện tốt có thể dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác hoặc không đầy đủ, báo cáo lại tài chính và thiệt hại về uy tín.

Kyle Cheney của Deloitte & Touche nhận xét: “Nếu không có các kiểm soát nội bộ mạnh mẽ, quản lý thay đổi chu đáo, theo dõi giám sát nhất quán và các robot được xây dựng tốt trong các nỗ lực tự động hóa quy trình bằng robot có thể gây hại nhiều hơn lợi. Như với bất kỳ sáng kiến chiến lược nào, cố gắng tìm các lối tắt là không khôn ngoan. Đầu tư thời gian và sự chú ý để trau dồi RPA là điều cần thiết để phát huy hết tiềm năng của nó. ”

 


Bizzi - Giải pháp công nghệ quản lý Hóa Đơn tự động và toàn diện

Trở lại