Số tay kế toán: Giải thích thuật ngữ “Account Payable”

Thuật ngữ Bizzi x Profin

Account Payable – Khoản phải trả (còn được gọi là phải trả người bán) là số tiền mà doanh nghiệp nợ nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được mua theo hình thức trả chậm.

Account Payable – Khoản phải trả là gì?

Khoản phải trả (Accounts payable) còn được gọi là phải trả người bán, được hình thành khi doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bằng hình thức trả chậm.

Các khoản phải trả dự kiến ​​sẽ được thanh toán hết trong thời hạn một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (tùy theo thời hạn nào ngắn hơn). Các khoản phải trải được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong mục nợ ngắn hạn. 

Đặc điểm của các khoản phải trả (Account Payable)

  • Khoản phải trả là một hình thức chiếm dụng vốn của doanh nghiệp.
  • Các khoản phải trả được ghi nhận như một khoản nợ của doanh nghiệp nhưng không phát sinh lãi vay.
  • Khoản phải trả được ghi nhận cùng với chi phí mua hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc này không làm ảnh hưởng đến dòng tiền vì trên thực tế doanh nghiệp vẫn chưa trả tiền cho nhà cung cấp.

Khoản phải trả và khoản phải thu

Các khoản phải thu thể hiện số tiền mà doanh nghiệp cho khách hàng nợ và được ghi nhận như tài sản. Ngược lại, các khoản phải trả lại là số tiền mà doanh nghiệp nợ người khác, và được ghi nhận như một khoản nợ. 

Trong quan hệ kinh doanh, khoản phải trả của doanh nghiệp này có thể là khoản phải thu của doanh nghiệp khác. Ví dụ doanh nghiệp A bán hàng hóa cho doanh nghiệp B bằng hình thức trả chậm. Khi đó ở doanh nghiệp A sẽ phát sinh khoản phải thu, đồng thời phía doanh nghiệp B cũng hình thành nên khoản phải trả.

Phân tích vòng quay khoản phải trả

Chỉ số vòng quay khoản phải trả là một thước đo khả năng thanh toán ngắn hạn, được sử dụng để xác định tốc độ doanh nghiệp thanh toán cho các nhà cung cấp. Chỉ số này thể hiện số lần doanh nghiệp trả hết các khoản phải trả trong một khoản thời gian nhất định, thường là một năm.

Các nhà phân tích dựa vào chỉ số này để biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp.

Trên đây là các thông tin liên quan đến thuật ngữ “Account Payable”. Bên cạnh đó, để giúp kế toán giảm tải các thao tác thủ công, số hóa quy trình hoạt động kế toán – tài chính trong tổ chức Bizzi tiên phong ra mắt Nền tảng quản lý chi phí tinh gọn cho doanh nghiệp.

Với giải pháp tự động hóa xử lý hóa đơn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa quy trình bằng robot RPA, Bizzi trở thành cái tên được nhắc đến như là cánh tay phải đắc lực cho đội ngũ kế toán trong cộng đồng doanh nghiệp Việt nhờ chạm vào “nỗi đau” của các công ty trong việc xử lý hoá đơn và quản lý chi phí. 

– Hotline: 028 6275 0321 

– Email: [email protected]

 

 

Trở lại