Chính sách ưu đãi của Bizzi

I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THEO THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 • Tặng 1 tài khoản Bizzi Expense trọn đời theo thẻ
 • Tặng 3 tháng sử dụng Bizzi Expense khi ký hợp đồng 12 tháng
 • Giảm giá 10% các sản phẩm khác của Bizzi

1. Điều kiện áp dụng

 • Dành cho khách hàng mở thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi x Shinhan Bank thành công (bao gồm khách hàng mới và khách hàng tái ký hợp đồng của ứng dụng Bizzi Expense)
 • Không áp dụng cộng dồn chương trình ưu đãi với các chương trình khác của Bizzi.

2. Thời gian ưu đãi

 • Đối với chính sách tặng 1 tài khoản Bizzi Expense (không giới hạn tính năng) trọn đời theo thẻ: Thời hạn áp dụng từ lúc kích hoạt thẻ đến khi huỷ thẻ thành công.
 • Đối với chính sách tặng 3 tháng sử dụng nếu ký hợp đồng 12 tháng/ giảm giá 10% các sản phẩm khác của Bizzi: Thời gian áp dụng từ ngày 29/05/2023 đến ngày 31/12/2023.

3. Cách thức áp dụng ưu đãi

 • Đối với chính sách tặng 1 tài khoản Bizzi Expense (không giới hạn tính năng) trọn đời theo thẻ: Sau khi mở thẻ thành công, hệ thống sẽ tự động kích hoạt và gửi email tài khoản Bizzi Expense để doanh nghiệp sử dụng
 • Đối với chính sách tặng 3 tháng sử dụng nếu ký hợp đồng 12 tháng/ giảm giá 10% các sản phẩm khác của Bizzi:
  Doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng tối thiểu 12 tháng. Bộ phận CSKH của Bizzi sẽ kích hoạt

4. Thanh toán

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRONG GIAI ĐOẠN “ĐĂNG KÝ SỚM & RA MẮT”

 • Tặng 6 tháng sử dụng Bizzi Expense khi ký hợp đồng 12 tháng (vẫn hưởng các chính sách theo thẻ, không cộng dồn chính sách tặng 3 tháng khi ký hợp đồng 12 tháng

1. Điều kiện áp dụng 

 • Dành cho khách hàng mở thẻ tín dụng doanh nghiệp Bizzi x Shinhan Bank thành công trong giai đoạn đăng ký sớm và ra mắt(bao gồm khách hàng mới và khách hàng tái ký hợp đồng của ứng dụng Bizzi Expense) 
 • Không áp dụng cộng dồn chương trình ưu đãi với các chương trình khác của Bizzi.

2. Thời gian ưu đãi

 • Thời gian ưu đãi đặc biệt kéo dài từ ngày 29/05/2023 đến ngày 16/07/2023. 

3. Cách thức áp dụng ưu đãi

 • Doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng tối thiểu 12 tháng. Bộ phận CSKH của Bizzi sẽ kích hoạt

4. Thanh toán

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 

III. HỖ TRỢ

 • Trong thời gian chương trình ưu đãi đặc biệt diễn ra, người dùng sẽ có quyền truy cập vào nhóm hỗ trợ khách hàng của Bizzi để được hỗ trợ về bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào.
 • Hotline: +84 28 6275 0321 
 • Email: [email protected]
 • Website: https://bizzi.vn/

* Bizzi có quyền chấm dứt chính sách ưu đãi bất kỳ lúc nào

*Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chương trình ưu đãi đặc biệt, người dùng thừa nhận rằng họ đã đọc và hiểu chính sách cũng như đồng ý tuân thủ các điều khoản của chính sách.

 

Trở lại