Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Bizzi tích hợp với Odoo

Tự động hóa khoản phải trả mà không cần thay đổi quy trình hiện có khi các doanh nghiệp đang sử dụng Odoo. Sử dụng nền tảng hợp tác thông minh, công nghệ tiên tiến và giao diện trực quan của Bizzi để kiểm soát vòng đời hóa đơn từ nhà cung cấp một cách hiệu quả.

Nhiều công ty sẵn sàng tích hợp Bizzi với hệ thống ERP

Hỗ trợ tối ưu cho Quy trình Quản lý Khoản phải trả

Ít gián đoạn nhất

Không cần phải tinh chỉnh lại hệ thống ERP hay thay đổi quy trình xử lý Khoản phải trả của bạn.

Kiểm soát tối đa

Nền tảng tập trung cho toàn bộ quy trình và luồng công việc xử lý hóa đơn của bạn.

Tận dụng sức mạnh AI

Bizzi hỗ trơ bạn xuyên suốt quy trình xử lý hóa đơn khoản phải trả và liên tục nâng cao.

Triển khai nhanh chóng

Bizzi sẵn sàng triển khai chỉ trong vài ngày, không tốn nhiều thời gian đào tạo nhân viên.

Đồng bộ hóa tự động giữa Odoo và Bizzi

Danh sách đồng bộ

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Cửa hàng

Cửa hàng

Chi nhánh

Chi nhánh

Phòng ban, dự án

Phòng ban, dự án

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

Đồng bộ Invoice + Payment

Hóa đơn mua

Hóa đơn mua

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Bạn đang gặp khó khăn trong việc Quản lý tài khoản phải trả?​

Hệ thống ERP hiện tại của bạn chưa đáp ứng tối ưu nhu cầu xử lý hóa đơn và thanh toán? Liên hệ Bizzi ngay! 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tự động hóa quy trình khoản phải trả.

Bạn đã là khách hàng?

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Odoo

– Master data:

+ Vendor

+ Item/Product & UOM 

 

– Chứng từ:

+ PO

+ GR

Có. Bộ ba chứng từ bao gồm: PO – GR – Inv.

Đồng bộ chứng từ Purchase Invoice từ Bizzi về Odoo. 

Hiện nay Bizzi hỗ trợ nhiều cơ chế đồng bộ dữ liệu linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp.

– Đồng bộ qua cơ chế thủ công import/export Excel/CSV.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động qua SFTP Folder theo lịch định kỳ.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động real-time API.

Các dự án tích hợp ERP tiêu biểu