Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Bizzi tích hợp với Oracle Netsuite

Bizzi tích hợp với Oracle NetSuite giúp doanh nghiệp có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và báo cáo đầy đủ, đồng thời cập nhật theo thời gian thực. 

Nhiều công ty sẵn sàng tích hợp Bizzi với hệ thống ERP

Hỗ trợ tối ưu cho Quy trình Quản lý Khoản phải trả

Ít gián đoạn nhất

Không cần phải tinh chỉnh lại hệ thống ERP hay thay đổi quy trình xử lý Khoản phải trả của bạn.

Kiểm soát tối đa

Nền tảng tập trung cho toàn bộ quy trình và luồng công việc xử lý hóa đơn của bạn.

Tận dụng sức mạnh AI

Bizzi hỗ trơ bạn xuyên suốt quy trình xử lý hóa đơn khoản phải trả và liên tục nâng cao.

Triển khai nhanh chóng

Bizzi sẵn sàng triển khai chỉ trong vài ngày, không tốn nhiều thời gian đào tạo nhân viên.

Đồng bộ hóa tự động giữa Oracle Netsuite và Bizzi

Danh sách đồng bộ

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Cửa hàng

Cửa hàng

Chi nhánh

Chi nhánh

Phòng ban, dự án

Phòng ban, dự án

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

Đồng bộ Invoice + Payment

Hóa đơn mua

Hóa đơn mua

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Oracle Netsuite là trọng tâm

Cung cấp khả năng tích hợp linh hoạt và mạnh mẽ bằng cách sử dụng xác thực dựa trên Token (Token-Based Authentication) để đồng bộ hóa các dữ liệu quan trọng như nhà cung cấp, đơn đặt hàng (PO) và bất kỳ trường dữ liệu nào khác từ mọi công ty vào hệ thống Bizzi.

Microsoft Dynamics 365 Finance Operation -2

Không phải mọi tích hợp API đều giống nhau

Bizzi hỗ trợ mọi chức năng gốc đang được sử dụng, giúp các phòng ban Tài khoản Phải trả (AP) hoạt động hiệu quả hơn đáng kể mà không cần thay đổi hay điều chỉnh các quy trình hiện có.

Phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Cùng khả năng không giới hạn và tích hợp liền mạch với Oracle Netsuite cho phép Bizzi thích ứng và phù hợp với các tính năng hiện tại và tương lai. Đảm bảo bạn có thể tự tin phát triển doanh nghiệp mà không cần bận tâm về hệ thống của Bizzi.

microsoft dynamics 365

Bạn đang gặp khó khăn trong việc Quản lý tài khoản phải trả?​

Hệ thống ERP hiện tại của bạn chưa đáp ứng tối ưu nhu cầu xử lý hóa đơn và thanh toán? Liên hệ Bizzi ngay! 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tự động hóa quy trình khoản phải trả.

Bạn đã là khách hàng?

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Oracle Netsuite

– Master data:

+ Vendor

+ Item/Product & UOM 

 

– Chứng từ:

+ PO

+ GR

Có. Bộ ba chứng từ bao gồm: PO – GR – Inv.

Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực hoặc theo lịch đã cài đặt. 

Hiện nay Bizzi hỗ trợ nhiều cơ chế đồng bộ dữ liệu linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp.

– Đồng bộ qua cơ chế thủ công import/export Excel/CSV.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động qua SFTP Folder theo lịch định kỳ.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động real-time API.

Các dự án tích hợp ERP tiêu biểu