Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Bizzi tích hợp với SAP S/4HANA

Bizzi giúp bộ phận AP xử lý hóa đơn nhanh chóng và chính xác hơn mà không cần thay đổi hệ thống hay mua thêm phần mềm phức tạp. Hệ thống của Bizzi kết nối dễ dàng với SAP S/4HANA giúp bạn tối ưu thời gian và nguồn lực hiệu quả. 

Biziz tích hợp SAP

Nhiều công ty sẵn sàng tích hợp Bizzi với hệ thống ERP

Đồng bộ hóa tự động giữa SAP S/4HANA và Bizzi

Danh sách đồng bộ

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Cửa hàng

Cửa hàng

Chi nhánh

Chi nhánh

Phòng ban, dự án

Phòng ban, dự án

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

Đồng bộ Invoice + Payment

Hóa đơn mua

Hóa đơn mua

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Câu hỏi thường gặp về tích hợp SAP S/4HANA

– Master data:

+ Vendor

+ Item/Product & UOM 

 

– Chứng từ:

+ PO

+ GR

Có. Bộ ba chứng từ bao gồm: PO – GR – Inv.

Hoàn toàn đáp ứng. Bizzi hỗ trợ doanh nghiệp nhiều chi nhánh và có quy trình AP phức tạp. 

Hiện nay Bizzi hỗ trợ nhiều cơ chế đồng bộ dữ liệu linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp.

– Đồng bộ qua cơ chế thủ công import/export Excel/CSV.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động qua SFTP Folder theo lịch định kỳ.

– Đồng bộ qua cơ chế tự động real-time API.

Các dự án tích hợp ERP tiêu biểu