Mách doanh nghiệp thông tin xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp Tết theo đúng quy định

Xử lý chi phí hàng biếu tặng một cách hợp lý? Dịp cuối năm là dịp mà các doanh nghiệp đi biếu quà tặng cho khách hàng thay cho lời cảm ơn vì đã đồng hành trong một năm vừa qua. Tuy nhiên nhiều kế toán vẫn đang mơ hồ không biết rằng chi phí hàng biếu tặng dịp Tết này sẽ được xử lý như nào, có phải xuất hóa đơn không, có được tính vào chi phí hợp lý không,… Trong bài viết này, Bizzi gửi đến bộ phận kế toán các công ty thông tin hạch toán và cách xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp Tết theo đúng quy định

Mách doanh nghiệp thông tin xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp Tết theo đúng quy định
Mách doanh nghiệp thông tin xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp Tết theo đúng quy định

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng dịp Tết có được khấu trừ không? 

Tại khoản 5, điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho,biếu, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.” 

Do đó, hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng khách hàng hay thưởng cho nhân viên dịp Tết được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Chi phí hàng biếu tặng Tết có phải chịu Thuế GTGT đầu ra không?

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Do đó, hàng hóa dịch vụ được sử dụng làm quà tặng biếu khách hàng chịu Thuế GTGT đầu ra. 

Giá tính Thuế GTGT là giá tính Thuế GTGT của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng, biếu khách hàng.

Thuế GTGT với hàng biếu tặng Tết
Chi phí hàng biếu tặng Tết có phải chịu Thuế GTGT đầu ra không?

3. Chi phí hàng biếu tặng có phải xuất hóa đơn không?

Theo khoản 7, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

Do đó, hàng biếu tặng dịp Tết sẽ phải lập hóa đơn. 

xuất hóa đơn cho quà biếu tặng dịp tết
Chi phí mua quà tặng có phải xuất hóa đơn không?

4. Có được xếp vào loại chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  4. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

Theo đó, khoản chi phí hàng biếu tặng khách hàng dịp Tết sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên.

5. Các lưu ý khi xử lý chi phí hàng biếu tặng

  • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá về và tặng ngay cho khách hàng/đối tác bên ngoài doanh nghiệp, chưa nhập kho thì hạch toán như sau:

Nợ TK 641.

Nợ TK 133.

Có TK: 111, 112, 331

Có TK 3331

  • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng về, nhập kho sau đó mới thực hiện tặng thì hạch toán như sau:

Nợ TK 641.

Có TK: 152, 153, 156

Có TK 3331

Căn cứ vào từng trường hợp để hạch toán hàng hóa là quà tặng.

  • Đối với bên nhận, thực hiện hạch toán hàng được tặng như sau:

Nợ TK 156, 142, 642.

Có TK 711.

xu ly chi phí hang biếu tặng tết
Các lưu ý khi hạch toán chi phí hàng biếu, tặng

6. Mức phạt nếu không thực hiện theo đúng quy định

Mức tiền phạt đối với hành vi không lập hóa đơn đối với hàng cho, biếu tặng: 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng (theo điểm b khoản 2 điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP): 

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  1. b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. 

Trên đây là thông tin cách xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp Tết. Hy vọng với những bài viết này, các kế toán sẽ nắm rõ và tháo gỡ được các vướng mắc liên quan đến vấn đề cách xử lý chi phí hàng biếu tặng dịp tết để hạn chế rủi ro không mong muốn.

Theo dõi Bizzi để nhanh chóng nhận thông tin mới nhất:

Trở lại