Bizzi nhận giải thưởng Chuyển đổi số (DX) 2021 tổ chức tại Singapore

Bizzi, công ty SaaS cung cấp giải pháp tự động hóa các khoản phải trả tại Việt Nam, đã giành chiến thắng giải thưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số (DX) 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Thụy Sĩ (SwissCham) phối hợp với Deloitte, tổ chức tại Singapore. Giải thưởng DX Award 2021, hiện […]