Hướng dẫn thủ tục chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mới theo TT 78/2021

1. Hướng dẫn thủ tục chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mới theo TT 78/2021 và NĐ 123/2020 Xem tại đây

2. Hướng dẫn của cục thuế Hà Nội về việc xuất hóa đơn khi khách hàng mua voucher Xem tại đây

3. Cục thuế Hà Nội có công văn 48921/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động:

“- Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do Công ty chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại Công ty tại Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người nước ngoài.

– Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do Công ty chi trả thay cho người lao động là lợi ích được hưởng của người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

– Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho người lao động làm việc tại Công ty tại Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty và theo quy định tại tiết đ.4, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.”

4. Cục thuế Hà Nội có công văn 47276/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN đối với khoản chi hộ, theo đó:

“Trường hợp Công ty CP One Mount Group thỏa thuận với Công ty thành viên để thực hiện chi hộ các khoản tiền lương, tiền công cho người lao động thì khi thu lại số tiền chi hộ từ Công ty thành viên, Công ty CP One Mount Group không phải lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp Công ty thành viên thực tế chi trả các khoản tiền lương, tiền công cho người lao động (tại thỏa thuận ghi rõ Công ty CP One Mount Group trả hộ sau đó Công ty CP One Mount Group thu lại tiền từ Công ty thành viên) thì các khoản chi phí nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với Công ty thành viên nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.”

5. Bộ tài chính có công văn 12867/BTC-TCT về giao dịch liên kết, theo đó:

“Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong kỳ tính thuế, Công ty cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam phát sinh giao dịch liên kết từ việc mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan) tại FT – Ostermann GmbH (CHLB Đức) theo đúng quy định pháp luật về đầu tư ra nước ngoài thì Công ty cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam thực hiện kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.”

Chuyên mục thực hiện bởi Sotayketoan.com

 

Trở lại