Hầu hết các nhóm tài chính vẫn không ứng dụng AI

Nhóm tài chính vẫn không ứng dụng AI

Dạo gần đây, AI là cụm từ phổ biến mà ai cũng biết, nhưng để ứng dụng công nghệ AI vào công việc thì chưa phải là thông lệ tiêu chuẩn cho các nhóm tài chính kế toán.

Để chắc chắn, hai phần ba các nhà lãnh đạo tài chính được Gartner khảo sát cho biết họ đang sử dụng hoặc tích cực lên kế hoạch sử dụng AI hoặc machine learning (máy học) trong các bộ phận của họ. Nhưng cho đến nay chỉ có 39% đã làm như vậy và 30% chưa có kế hoạch sử dụng AI trong chức năng tài chính.

Ứng dụng AI trong nhóm chức năng tài chính
Ứng dụng AI trong nhóm chức năng tài chính

Gartner cho rằng các CFO có vai trò quan trọng trong việc thấm nhuần văn hóa chấp nhận và tận dụng các khả năng của AI.

“Các tổ chức tài chính AI thành công nhất nắm lấy và truyền bá AI ở cấp độ C-suite và nhúng các nhóm khoa học dữ liệu vào các bộ phận tài chính trong khi tránh phụ thuộc vào bên thứ ba”, Mark McDonald, nhà phân tích giám đốc cấp cao của Gartner cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng tối đa hóa lợi ích của AI đòi hỏi nhân viên tài chính phải giữ một tâm trí cởi mở về tác động tiềm năng của nó đối với lực lượng lao động. “Chỉ khi nhân viên nắm lấy AI như một đồng nghiệp chứ không phải là mối đe dọa đối với công việc của họ, các tổ chức mới thấy khả năng và mức độ thành công cao nhất”, McDonald nói.

Chiến lược thành công khi ứng dụng AI

Gartner cho biết họ đã xác định được một số đặc điểm của các tổ chức tài chính thành công nhất sử dụng AI hiện nay. Gartner viết trong báo cáo khảo sát của mình. “Những nỗ lực nhỏ hơn cũng dễ hiểu hơn cho nhân viên, khiến họ dễ dàng chấp nhận hơn.”

Tuy nhiên, kết quả biến đổi cần có thời gian. “Chỉ với năng lực AI tăng lên, một tổ chức mới có thể giải quyết các trường hợp sử dụng phức tạp, cụ thể của công ty và biến đổi như dự báo, lập kế hoạch kịch bản và hỗ trợ cho những quyết định phức tạp”, Gartner viết. Nhiều trường hợp thất bại khi cố gắng sử dụng vượt quá năng lực AI có sẵn.”

Gartner cũng lưu ý rằng khoa học dữ liệu đã nổi lên như một vai trò mới trong tài chính, với phần lớn các nhóm tài chính sử dụng nó. Trong khi số lượng nhân viên như vậy từng được coi là “rủi ro và phù phiếm”, các nhóm tài chính hiện đại thường sử dụng các nhà khoa học dữ liệu cho dù họ có tận dụng AI hay không.

Việc ứng dụng khoa học dữ liệu
Việc ứng dụng khoa học dữ liệu

Gartner khuyến nghị các bộ phận tài chính theo đuổi một cách tiếp cận cân bằng trong việc giảng dạy khoa học dữ liệu cơ bản cho nhân viên hiện có và thuê các chuyên gia phân tích dữ liệu chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. “Các nhà khoa học dữ liệu chuyên nghiệp mới được tuyển dụng cung cấp năng lực kỹ thuật, trong khi các nhân viên dữ liệu được đào tạo nội bộ đảm bảo các giải pháp phục vụ các yêu cầu tài chính cụ thể phù hợp với quy trình làm việc hiện có”, Gartner viết.

McDonald tiếp tục khuyên các bộ phận tài chính nên “đưa các nhà khoa học dữ liệu đến gần với các quy trình và con người sẽ đào tạo AI, đảm bảo những người đó hiểu rằng AI có thể làm cho công việc của họ dễ dàng hơn và cho họ thời gian cần thiết để tạo ra kết quả biến đổi”.

Gartner dự đoán đến năm 2026, các tổ chức tài chính có hơn ba năm đầu tư kỹ năng AI sẽ tăng gấp đôi năng suất so với các tổ chức không có kỹ năng AI.

Cũng vào năm 2026, Gartner cho biết, AI và tự động hóa sẽ dẫn đến 50% tổng số nhân viên mới được tuyển dụng bởi các chức năng tài chính doanh nghiệp hoạt động hàng đầu có nền tảng khác ngoài tài chính hoặc kế toán.

Theo dõi Bizzi để nhanh chóng nhận thông tin mới nhất:

Trở lại