Cách tính DPO – số ngày phải trả

Số ngày phải trả, hay còn gọi là Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả (Days Payable Outstanding – DPO), là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp. 

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về DPO, bao gồm cách tính DPO bằng công thức đơn giản và ứng dụng của chỉ số này trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Hãy cùng Bizzi khám phá nhé!

Số ngày phải trả là gì?

Số ngày phải trả (DPO) là một chỉ số tài chính quan trọng, thể hiện số ngày trung bình mà doanh nghiệp cần để thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp. DPO đóng vai trò thiết yếu trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán, quy trình khoản phải trả (AP) và tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Cách tính số ngày phải trả

Hiểu rõ DPO mang lại lợi ích gì? 

Phân tích DPO giúp doanh nghiệp:

 • Đánh giá hiệu quả quy trình thanh toán hiện tại: DPO cho thấy thời gian trung bình doanh nghiệp thực hiện để thanh toán các khoản nợ. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định các điểm cần cải thiện trong quy trình thanh toán để tối ưu hóa hiệu quả.
 • Phát hiện thanh toán chậm tiềm ẩn: Thanh toán chậm có thể dẫn đến các khoản phí phạt và làm hỏng mối quan hệ với nhà cung cấp. Việc theo dõi DPO giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các trường hợp thanh toán chậm tiềm ẩn để có biện pháp khắc phục kịp thời.
 • Tăng cường vị thế thương mại: Thanh toán đúng hạn thể hiện uy tín và trách nhiệm của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp và có lợi thế trong việc thương lượng giá cả và điều kiện thanh toán.
 • Tiết kiệm chi phí: Thanh toán nhanh chóng giúp doanh nghiệp tận dụng các chiết khấu thanh toán, đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh lãi vay do thanh toán chậm.

Tại sao cần tính DPO – số ngày phải trả?

Tính toán DPO giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định thời gian trung bình cần thiết để thanh toán cho nhà cung cấp, từ đó theo dõi hiệu quả quản lý dòng tiền. DPO cao cho thấy doanh nghiệp thanh toán chậm cho nhà cung cấp, cần phân tích nguyên nhân để cải thiện. Lý do có thể do doanh nghiệp:

 • Duy trì tiền mặt lâu hơn để đầu tư tiềm năng.
 • Gặp khó khăn trong việc thanh toán, dẫn đến nợ phải trả tăng cao.

Ngược lại, DPO thấp cho thấy doanh nghiệp thanh toán nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, việc thanh toán sớm có thể ảnh hưởng đến dòng tiền dành cho các khoản đầu tư khác. Mặt khác, DPO thấp cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp:

 • Tận dụng chiết khấu thanh toán sớm để tiết kiệm chi phí.
 • Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để cải thiện thời gian sản xuất.

Do đó, việc đánh giá DPO thường xuyên và theo dõi quy trình khoản phải trả (AP) là vô cùng quan trọng để xác định nguyên nhân DPO cao hay thấp và đưa ra giải pháp phù hợp. Việc tự động hóa quy trình AP cung cấp dữ liệu tài chính theo thời gian thực, giúp phân tích hiệu quả toàn bộ chu kỳ thanh toán.

Công thức tính DPO số ngày phải trả

Số ngày phải trả (DPO) là một chỉ số tài chính quan trọng đánh giá hiệu quả quản lý các khoản phải trả của doanh nghiệp. Nó thể hiện số ngày trung bình mà doanh nghiệp cần để thanh toán các hóa đơn cho nhà cung cấp.

Công thức tính DPO:

Cong thuc tinh DPO

Giải thích từng yếu tố:

 • Average Accounts Payable – Bình quân khoản phải trả: Đây là số tiền trung bình mà doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Để tính toán, ta cộng số dư tài khoản phải trả vào đầu và cuối kỳ kế toán, sau đó chia cho 2.
 • Cost of Goods Sold – Giá vốn hàng bán (COGS): Bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra.
 • Nhân với 365: Chuyển đổi tỷ lệ thành số ngày trung bình.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một công ty có tài khoản phải trả trung bình là $50.000 và COGS là $300.000 trong một năm. Áp dụng công thức:

DPO = (50,000 / 300,000) × 365 ≈ 60.83

Kết quả: Doanh nghiệp trung bình mất khoảng 61 ngày để thanh toán cho nhà cung cấp.

Ý nghĩa của DPO:

 • DPO cao: Có thể cho thấy hiệu quả quản lý vốn lưu động tốt, giúp doanh nghiệp sử dụng tiền mặt trong tay lâu hơn. Tuy nhiên, cũng có thể do doanh nghiệp cố ý thanh toán chậm để tối ưu hóa dòng tiền, dẫn đến rủi ro ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà cung cấp.
 • DPO thấp: Cho thấy doanh nghiệp thanh toán nhanh chóng cho nhà cung cấp, thể hiện thiện chí và duy trì mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, cũng có thể dẫn đến ảnh hưởng đến dòng tiền, hạn chế khả năng đầu tư vào các hoạt động khác.

Do đó, doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá DPO thường xuyên để đưa ra các chiến lược thanh toán phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp.

Các biến số ngày phải trả (AP)

Ngoài công thức tính toán, còn có một số yếu tố khác cần cân nhắc để đảm bảo số ngày phải trả (AP) ở mức đủ cao. Ví dụ:

 • Loại trừ các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, chỉ tính các khoản mua hàng trả chậm.
 • Tự động hóa quy trình AP giúp đơn giản hóa việc tính toán ngày phải trả bằng cách cung cấp sẵn dữ liệu tài chính liên quan để phân tích và xử lý ngay lập tức.

Làm thế nào để tính toán vòng quay các khoản phải trả trong ngày?

Đào sâu hơn vào các tính toán: Số vòng quay khoản phải trả theo ngày (còn gọi là Số ngày phải trả) cho biết số ngày trung bình mà một khoản phải trả vẫn chưa được thanh toán. Nói cách khác, đây là thời gian trung bình mà doanh nghiệp của bạn cần để thanh toán một hóa đơn thông thường.

Công thức cách tính DPO Số ngày phải trả: Chia 365 ngày cho Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả.

Hiểu rõ thời gian thanh toán cho nhà cung cấp cũng giúp đánh giá khả năng tín dụng của một tổ chức – từ đó thực hiện các cải thiện cần thiết để gia tăng dòng tiền và uy tín tín dụng.

Điểm chuẩn Số ngày phải trả (DPO) theo Ngành

Số ngày phải trả (DPO) không phải là một thước đo áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp. DPO thay đổi đáng kể giữa các ngành khác nhau, phản ánh các hoạt động và thực tiễn tài chính riêng biệt. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu điểm chuẩn DPO khác nhau giữa các lĩnh vực và những biến động này cho biết gì về việc quản lý tiền mặt và mối quan hệ với nhà cung cấp của một công ty.

DPO la gi

Hiểu rõ các điểm chuẩn của ngành mình là điều cần thiết để các doanh nghiệp đánh giá DPO của chính họ trong bối cảnh của ngành và phấn đấu để tối ưu hóa. Doanh nghiệp cần cân bằng giữa việc duy trì DPO lành mạnh để có lợi cho dòng tiền và nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực với các nhà cung cấp.

Tự động hóa làm cho việc tính toán và thanh toán kịp thời dễ dàng hơn

Tính toán Số ngày phải trả (DPO) chỉ là bước khởi đầu. Sau khi hiểu rõ chu kỳ thanh toán, doanh nghiệp có thể cải thiện dựa trên tình hình lưu chuyển tiền tệ và nhu cầu sản xuất. Đánh giá liên tục là yếu tố then chốt để duy trì năng suất và lợi nhuận trong thị trường toàn cầu luôn biến đổi. Tự động hóa Quy trình Khoản phải trả (AP) cung cấp môi trường an toàn và cộng tác để chia sẻ dữ liệu tài chính theo thời gian thực, giúp đưa ra các quyết định quan trọng kịp thời.

Hơn nữa, các giải pháp phần mềm hiện đại mang đến một góc nhìn mới trong việc quản lý khoản phải trả. Các giải pháp này tự động hóa phân tích dữ liệu, cải thiện việc ra quyết định nhờ phân tích nâng cao và tích hợp liền mạch với hệ thống tài chính của bạn.

Mức độ tự động hóa và tích hợp này không chỉ giúp đơn giản hóa việc tính toán DPO mà còn cung cấp cái nhìn tổng quan và theo dõi theo thời gian thực, đảm bảo quản lý tài chính chiến lược và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc theo dõi các mốc so sánh AP (accounts payable benchmarks) giúp xác định hiệu quả hoạt động của phòng Thu Mua, dòng tiền và mức độ hài lòng tổng thể của nhà cung cấp. Với tự động hóa AP, các nhóm có thể cộng tác mọi lúc, mọi nơi để đưa ra các quyết định quan trọng hỗ trợ sản xuất liên tục và cải thiện danh tiếng thương hiệu.

Cách tiếp cận chủ động này trong việc quản lý Số ngày phải trả, được hỗ trợ bởi các giải pháp phần mềm tiên tiến, là chìa khóa để tránh thanh toán chậm trễ, gián đoạn sản xuất và thiệt hại tiềm ẩn về thương hiệu.

Hiểu cách tính toán Số ngày phải trả và tận dụng công nghệ phù hợp để quản lý nó là yếu tố then chốt cho thành công tổng thể của tổ chức. Tìm hiểu thêm về tự động hóa AP và cách thức nó hỗ trợ thanh toán hóa đơn đúng hạn, xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp – giúp các tổ chức cải thiện dòng tiền và gia tăng lợi nhuận.

Tinh giản quy trình các khoản phải trả

Tiếp nhận tự động hóa AP, đặc biệt với các giải pháp như Bizzi, là then chốt cho bất kỳ tổ chức nào đang nỗ lực tối ưu hóa tình hình tài chính của mình. Các công nghệ này tinh giản việc tính toán và quản lý số ngày phải trả, đảm bảo các hoạt động tài chính chiến lược hơn và mối quan hệ mạnh mẽ hơn với nhà cung cấp.

Khám phá cách giải pháp tự động hóa AP của Bizzi có thể hỗ trợ thanh toán hóa đơn kịp thời và củng cố hiệu quả tài chính của tổ chức bạn. Hãy thực hiện bước quan trọng này để cải thiện dòng tiền và tăng cường lợi nhuận ngay hôm nay.

Theo dõi Bizzi để nhanh chóng nhận thông tin mới nhất:

Trở lại